Jiří Šmíd

Nestačí vymyslet, je třeba to i udělat.

Osobní fotografie Jiřího Šmída

O mně

Nemám rád slovo krize.

Více než 20 let nabízím pomoc firmám, které jsou v nestandardních situacích. Pracoval jsem pro majitele, kteří začleňovali novou firmu do existující skupiny, i pro insolvenční správce. Umím v krátkém čase zklidnit situaci, stanovit jasná pravidla fungování a zainteresovat na efektivním řešení všechny zúčastněné strany. Jsem hrdý, že jsem drtivou většinu projektů získal na základě osobního doporučení majitelů, pro které jsem pracoval, nebo partnerů, se kterými jsem na svých projektech přišel do kontaktu. Jako největší ocenění vnímám novou zakázku od bývalého klienta.

Povedlo se mi

Investor, pro kterého jsem v minulosti pracoval, koupil firmu z insolvenčního řízení. Vedení se nepodařilo společnost nastartovat, vykazovala ztrátu, majitel ji musel dotovat. Nebyly vypláceny mzdy, existovaly polhůtné závazky k OSSZ, zdravotním pojišťovnám, … Hrozilo akutní nebezpečí nového insolvenčního řízení, ve kterém by majitel přišel o všechny finanční prostředky, které do projektu vložil.

V krátké době jsem zprovoznil nefunkční účetnictví, absolvoval jednání s nejdůležitějšími zákazníky a vyřešil akutní situaci zaměstnanců. Pokračování projektu ve stávající podobě jsem vyhodnotil jako neperspektivní. Na základě mého doporučení se majitel rozhodl projekt ukončit. Doplatili jsme dlužné mzdy, vyřešili závazky ke státu. Majiteli se podařilo najít partnera, který odkoupil výrobu, know-how, zásoby, převzal část zaměstnanců. Společnost vyrovnala v plné výši všechny své závazky včetně odstupného propuštěných zaměstnanců. Majiteli zůstaly očištěné nemovitosti. Jejich prodejem sanoval svoji finanční pozici.

Odkazy a informace

Jsem certifikovaný interim manager asociací CAIM. Od roku 2018 jsem členem EIM Nurtured Knowledge Community. Spolupracuji rovněž se společností R.F.T. s.r.o.

Certifikát od asociace CAIM

Na Moravské vysoké škole v Olomouci jsem přednesl následující přednášku.

Pro Seznam Zprávy jsem poskytl rozhovor týkající se koronavirové krize, ze kterého pak čerpal slovenský týdenník TREND.